There are no translations available.

oznamyclankycsos  ikonacov usmernenia ikonka

poriadok bohosluzieb 06052020 

 

 

 

 

 

 

 

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovedná osoba: 

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11 
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava

IČO: 00684325