O FARNOSTI

DUCHOVNOU STAROSLIVOSŤOU O FARNOSŤ SÚ BISKUPOM POVERENÍ

Mgr. Gustáv Lutišan

farár, dekan

narodený: 25.9.1975 v CA
ordinovaný: 11.6.2005 v NR
vo Farnosti BN od 15.3.2023

Mgr. Tomáš Barta

kaplán

narodený: 17.3.1989 v ZM
ordinovaný: 12.6.2021 v NR
vo Farnosti BN od 1.7.2021

Mgr. Martin Sedláček

kaplán

narodený: 9.3.1995 v TN
ordinovaný: 13.6.2020 v NR
vo Farnosti BN od 1.7.2023

Mgr. Elemír Tassari

výpomocný duchovný

narodený: 8.6.1950 v Nitre
ordinovaný: 10.6.1979 v BA
vo Farnosti BN od 1.7.2021 - bytom Dolné Naštice

Mgr. Jozef Fojtík

trvalý diakon

narodený: 17.12.1969 v BN
ordinovaný: 15.6.2019 v NR