Vitajte na stránke Farnosti Bánovce nad Bebravou.

Dúfame, že nasledujúce informácie uverejnené na stránke, budú pre Vás užitočné.

 

Farské oznamy nájdete v menu "Oznamy farského úradu".


CIRKEVNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SV. TERÉZIE Z LISIEUX

FARSKÁ 5, BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Výberové konanie na pedagogických zamestnancov - všetky informácie pozri tu!


PONUKA FARSKEJ PÚTE

Sv. zem - Jordánsko (s Petrou): 2. - 12. máj 2019 - program tu

(v prípade púte do Sv. zeme a Jordánska jeden turnus, maximálne 46 účastníkov a uprednostníme farníkov!)


ochrana osobných údajov - viac na: https://gdpr.kbs.sk/

Zodpovedná osoba: 

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11 
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava

IČO: 00684325

 

 

UPOZORNENIE!  ----  VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY ----- UPOZORNENIE!

podľa Všeobecného Nariadenia o ochrane osobných údajov, platného v EÚ od 25. mája 2018

usmernenie nájdete tu

 

 


 


                                                                      
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)