Ak pripadne prikázaný sviatok na pracovný deň, sväté omše sú nasledovne:

Farský kostol Najsvätejšej Trojice
6:00; 14:30; 18:00
Kaplnka Emauzských učeníkov
(sídlisko Dubnička)
17:30

Filiálne obce 

podľa aktuálnych farských oznamov

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)