Kňazi našej farnosti slúžia sv. omše v nasledujúcich kostoloch:

Bánovce nad Bebravou
Farský kostol Najsvätejšej Trojice
Kaplnka Emauzských učeníkov (areál Základnej školy Gorazdova na sídlisku Dubnička)
Dolné Naštice
Kostol Lurdskej Panny Márie
Horné Naštice Kaplnka Lurdskej Panny Márie
Miezgovce Kaplnka sv. Egídia
Prusy Kostol sv. Cyrila a Metoda
Obec Dubnička
Bohoslužobná miestnosť v priestoroch OÚ


Sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok pripadajúci na dni pracovného pokoja nájdete tu.

Sv. omše v prikázaný sviatok pripadajúci na pracovný deň nájdete tu.

Sv. omše v pracovné dni nádjte tu.

Upozornenie!

Ak sú v nasledujúcom týždni významné cirkevné sviatky, môžu byť časy jednotlivých omší úpravené podľa aktuálnych farských oznamov.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)