Nedeľa a prikázané sviatky pripadajúce na dni pracovného pokoja

Farský kostol Najsvätejšej Trojice

(na Námestí Ľ. Štúra)

7:00
8:30 - za farníkov
(počas let. prázdnin nebýva)
10:45 - pre rodiny s deťmi
18:00
Kaplnka Emauzských učeníkov
(na Sídlisku Dubnička
v ZŠ na ul. Gorazdova)
8:00
9:30
(počas let. prázdnin nebýva)
Dolné Naštice
Kostol Lurdskej Panny Márie
8:00
Horné Naštice
Kaplnka Lurdskej Panny Márie
9:45
Miezgovce
Kaplnka sv. Egídia
11:00
(počas let. prázdnin o 9:15)
Prusy
Kostol sv. Cyrila a Metoda
10:30
obec Dubnička
9:15

Upozornenie!

Ak sú v nasledujúcom týždni významné cirkevné sviatky môžu byť časy jednotlivých omší úpravené podľa aktuálnych farských oznamov.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)