V bežnom týždni:

Sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň počas sv. omší, večer už polhodiny pred sv. omšami (okrem nedieľ a prikázaných sviatkov).

Prípadné zmeny času spovedania (najmä pred väčšími sviatkami) bývajú uvedené v aktuálnych oznamoch.


V prvopiatkovom týždni vo farskom kostole:

Pokiaľ nie je v nedeľných oznamoch ohlásená zmena, spovedá sa nasledovne:
  • okrem piatka počas ranných a večerných sv. omší
     
  • v utorok: 14:30 h - 16:00 h
  • vo štvrtok: 9:00 h - 11:00 h a 14:30 - 16:00 h

 

Spovedanie na Sídlisku Dubnička:

prvý piatok v mesiaci: 16:30 h - 17:30 h


Spovedanie chorých a nevládnych:

Každý prvý piatok v mesiaci. Chorých a nevládnych, ktorí by chceli prijať sviatosť zmierenia, prosíme nahlásiť na farskom úrade počas stránkových dní alebo telefonicky (okrem tých, ktorých navštevujeme pravidelne).

Ak máte príbuzného v nemocnici a túži prijať sviatosť zmierenia, pomazania chorých alebo Eucharistie, môžete ho nahlásiť na telefónnom čísle farského úradu alebo osobne (038/760 22 17). Naviac, každú stredu od 16:00 hod. prechádzame po všetkých oddeleniach nemocnice a od lôžka k lôžku ponúkame možnosť prijať sviatosť zmierenia, pomazania chorých a Eucharistie.

Spovedanie na filiálkach:

V prvopiatkovom týždni:

  • Miezgovce: v pondelok 16:30 h - 17:00 h (v letných mesiacoch 18:30 h - 19:00 h)
  • Horné Naštice: v stredu 16:15 h - 17:00 h (v letných mesiacoch 18:15 h - 19:00 h)
  • Dolné Naštice: v piatok 16:00 h - 17:00 h (v letných mesiacoch 17:00 h - 18:00 h)
  • Prusy: v piatok 16:00 h - 17:00 h (v letných mesiacoch 18:00 h - 19:00 h)
  • Obec Dubnička: v nedeľu pred prvopiatkovým týždňom od 8:45 h

Služba v Centre sociálnych služieb:

Obyvateľov Centra sociálnych služieb navštevujeme pravidelne každý prvý piatok v mesiaci. Mobilných obyvateľov povedáme od 9:00 h v kaplnke tohoto zariadenia. Potom nasleduje sv. omša o 9:30 h. Imobilných obyvateľov spovedáme a prinášame sv. Eucharistie v ten istý deň, rovnako od 9:00 h. V súrnom prípade sme k dispozícii kedykoľvek. V takom prípade nás kontaktujte osobne alebo telofonicky. 

Kedy nespovedáme?

Na prvý piatok vo farskom kostole nespovedáme, nakoľko navštevujeme chorých a starých v ich domovoch alebo v Centre sociálnych služieb.

"Spoločná" sv. spoveď

"Spoločná" svätá spoveď sa koná dvakrát ročne, pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami. Dátum a čas je oznámený vo farských oznamoch.


 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)