pomazanie-chorychVšeobecný opis sviatosti

Pomazaním chorých a modlitbou kňazov Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a spasil ich. Nejde o posledné pomazanie, ako sa mnohí domnievajú.

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa zopakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav. Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu.

Individuálne vyslúženie sviatosti

Sviatosť vysluhujeme individuálne - doma, v nemocnici alebo v Domove dôchodcov. O jej udelenie môžete požiadať na farskom úrade osobne alebo telefonicky. Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť: stôl prestretý bielym obrusom, kríž a dve horiace sviece. Kým príde kňaz, odporúčame zotrvávať pri chorom v modlitbe.

Hromadné vyslúženie sviatosti

Hromadne vysluhujeme pomazanie chorých počas svätej omše na Svetový deň chorých. Vtedy ho môže prijať každý, kto dovŕšil 65-ty rok života alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave. Upresnenie je ohlásené vo farských oznamoch.

Prosíme, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí.


Výňatok z kódexu kanonického práva - Titul: Sviatosť pomazania chorých si môžete pozrieť tu.