obrzok s mylienkou

Sviatosť birmovania môžete prijať, ak ste už prijali sv. Eucharistie
- a navštevuješ 9. ročník ZŠ a si prihlásený (á) nepretržite na náboženskú výchovu,
- ak ste starší, absolvujete prípravu na sviatosť birmovania zvlášť.

 Sviatosť birmovania sa vysluhuje každý rok. Zápis na birmovku sa uskutočňuje vždy v júni - pred koncom školského roka. Žiakom IX. ročníka ZŠ prihlášky rozdajú katechétky v škole a vyplnené ich prinesie birmovanec osobne na farský úrad v úradných hodinách.

 Termín birmovky bol Biskupským úradom stanovený na 13. júna 2020.

 Výňatok z kódexu kanonického práva - Titul "Sviatosť birmovania" si môžete pozrieť tu.

  Príprava zahŕňa veľké a malé stretnutia. Veľké stretnutia v kostole vedie kňaz, malé stretnutia vo Farskom pastoračnom centre vedie animátor. Súčasťou prípravy je samozrejme primeraný duchovný život birmovanca s pravidelným pristupovaním ku sv. zmierenia a Eucharistie.

Veľké stretnutia s kňazom v aktuálnej príprave na birmovku 2020 bývajú raz v mesiaci - vždy v pondelok o 16.30 hod. vo farskom kostole.

Malé stretnutia s animátorom - podľa dohody s animátorom.


Program prípravy na birmovku 2020 je nasledovný:

program bir bn 2020

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)