obrzok s mylienkou

Sviatosť birmovania môžete prijať, ak ste už prijali sv. Eucharistie
- a navštevuješ 9. ročník ZŠ a si prihlásený (á) nepretržite na náboženskú výchovu,
- ak ste starší, absolvujete prípravu na sviatosť birmovania zvlášť.

 Sviatosť birmovania sa vysluhuje každý rok. Zápis na birmovku sa uskutočňuje vždy v júni - pred koncom školského roka. Žiakom VIII. ročníka ZŠ - našim farníkomprihlášky prevezmú rodičia na fare a vyplnené ich prinesie birmovanec osobne na farský úrad v úradných hodinách do konca júna 2020.

  Výňatok z kódexu kanonického práva - Titul "Sviatosť birmovania" si môžete pozrieť tu.

  Príprava zahŕňa veľké a malé stretnutia. Veľké stretnutia v kostole vedie kňaz, malé stretnutia vo Farskom pastoračnom centre vedie animátor. Súčasťou prípravy je samozrejme primeraný duchovný život birmovanca s pravidelným pristupovaním ku sv. zmierenia a Eucharistie.