Vysluhovanie sv. birmovania v r. 2022 bude v sobotu 4. 6. 2022 o 8:30 hod. (noví) a o 11:00 hod. (starí) vo farskom kostole. Sviatosť príde vyslúžiť Mons. Peter Beňo, pomocný biskup.
Najbližšia príprava s kňazom bude v utorok 17.5.2022 o 16:30 hod. vo farskom kostole - spoločná pre obe skupiny birmovancov.
Spoveď birmovancov pred birmovkou bude v stredu 1. 6. 2022 (časy upresníme).
Nácvik slávnosti - spoločný pre obe skupiny birmovancov - bude v piatok 3. 6. 2022 o 16:00 hod. vo farskom kostole.

Zápis na prípravu ku sv. birmovania v r. 2023 je možný od pondelka 25. 4. 2022 
a potrvá do konca mája 2022!
Prihlasujú sa terajší ôsmaci a starší - naši farníci.
Vyplnenú prihlášku odovzdá birmovanec na fare v úradných hodinách.
Prihlášku si môžete stiahnuť tu alebo vyzdvihnúť na fare v úradných hodinách. 

Prvé stretnutie nových birmovancov, spolu s ich rodičimi, bude už koncom júna 2022!

 Výňatok z Cirkevného práva o tejto sviatosti si môžete pozrieť tu.