V správe našej farnosti sú tieto kostoly a kaplnky:

Bánovce nad Bebravou:
kostolKostol Najsvätejšej Trojice
Kostol utrpel v minulosti škody spôsobené viacerými požiarmi, ale vždy bol obnovený. Kostol bol pomerne úzky, postavený však z kameňa a zaklenutý. Nad hlavným vchodom bol umiestnený chór s organom. Pod kostolom boli 3 krypty a vo vnútri mal tri oltáre. Najstarší bol oltár Blahoslavenej Panny Márie. Nový kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1803 v klasickom slohu a konsekrovaný 8. 7. 1804 nitrianským biskupom F X Fuchsom. Dňa 19. 3. 2018 bol v kostole posvätený nový kamenný oltár  a požehnaná nová kamenná kazateľnica a ostatné liturgické zariadenie. Do nového oltára boli vložené relikvie I. stupňa, a síce, sv. manželov Louisa a Zélie Martinových a ich dcéry sv. Terézie z Lisieux.

 kostol 2Kostol sv. Mikuláša

(na cintoríne)

Stavbu kostola môžeme zaradiť do prvej tretiny 15. stor. Tento kostolík je veľmi starobylý a pevný. Počas nepokojnej rákociovskej doby bol odobratý katolíkom a v roku 1709 vrátený. Kostol vo svätyni je klenutý. V roku 1808 bola loď kostola nanovo obložená. Osvetlená je šiestimi oknami. Vo vnútronom vybavení je oltár sv. Mikuláša z konca 18. storočia, ďalej baroková polychrómová drevená plastika ukiržovaného Krista z 18. stor. a na chóre sa nachádza malý štvorregistrový organ. Priestory pod kostolom vypĺňajú krypty. Pod jednou ma údajne odopčívať aj prvý rektor evanjelického gymnázia Tobiáš Baticius. Pred vstupom do kostola má svoj hrob pravotický farár Ján Crispich.
V roku 1920 boli vyrobené 3 zvony: Andrej-Benedikt (najväčší), Cyril-Metod (stredný) a sv. Jozef (malý, tzv. umieračik)


Kaplnka Emauzských učenníkov (areál ZŠ Gorazdova, na sídlisku Dubnička)kaplnka

Kaplnka Emauzských učenníkov bola otvorená 11. 9. 2005 ako určité provizórium, aby uspokojovala potreby obyvateľov početného sídliska Dubnička. Nachádza sa v ZŠ Gorazdova. Cez vyučovanie je zakrytá odťahovaciou stenou. V kaplnke sa konajú pravidelne sv. omše. V plánoch farnosti je menší nový kostol, ktorý by túto kaplnku nahradil.  

 


Filiálne obce:

Dolné Naštice - Kostol Lurdskej Panny Márie

Horné Naštice - Kaplnka Lurdskej Panny Márie

Miezgovce - Kaplnka sv. Egídia

Prusy - Kostol sv. Cyrila a Metoda

Obec Dubnička - bohoslužobná miestnosť v priestoroch OÚ


Dolné a Horné Ozorovce - bez bohoslužobného miesta

Malé Chlievany - bez bohoslužobného miesta