Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie:

„Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53)

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

                                                                                                                          

Prvé sväté prijímanie detí

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti III. ročníka Základnej školy, ktoré navštevujú náboženskú výchovu od 1. ročníka. Slávnosť sa zvyčajne koná v mesiaci máj. Dieťa II. ročníka ZŠ prihlásia rodičia v mesiaci jún na konci školského roka. Prihlášky dostanú deti prostredníctvom katechétiek v škole a vyplnené prihlášky prinesú rodičia na farský úrad v úradných hodinách.

Prvé sväté prijímanie dospelých

Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa na farskom úrade. Príprava sa začne po osobnom dohovore s kňazom.

Sväté prijímanie v nemocnici

Chorých, ktorí majú záujem o prijatie Eucharistie v nemocnici, nahláste osobne alebo telefonicky na farskom úrade. Naviac, každú stredu po 16:00 hod. prechádzame po všetkých oddeleniach Nemocnice a ponúkame možnosť prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)